Læsetræningsbøger til indskolingsbørn

Matematikagent Antons bøger er læsetræningsbøger som handler om før-faglige begreber, tal og matematiske symboler, der er personificeret i forskellige sjove historier. I bøgerne beskrives forskellige historier og oplevelser, som først skaber en undren og dernæst en klarhed hos læseren. De kan både bruges til selvstændig læsetræning, men også til fælles drøftelse af de matematiske udfordringer med andre børn eller voksne. Dette kan både være i dansk- og matematikundervisningen eller i hjemmet.
Det er typisk historier, som omhandler forskellige matematiske udfordringer, som vi matematiklærer oplever i den daglige undervisning, at børnene kan have svært ved at forstå.
Vejledning til guidet læsning – klik her