Agent Anton er ham der opdager mysterier, som børnene skal hjælpe med at løse. Han har brug for elevernes hjælp til at komme ud af eksempelvis escaperoomet eller at få gode ideer i det tænkende klasserum. Han har også lavet elevhæfter med opgaver, der tager udgangspunkt i de dansk- og matematikfaglige områder han har fokus på i læsetræningsbøgerne. Vælger man at sætte gang i sprogkufferten, er han en fast del af materialet.

Som hånddukke, der kan bevæge næbet, er Agent Anton en levende del af undervisningsmaterialet. Han spiller en central rolle i at gøre materialet legende og levende for de yngre skolebørn. Når nye ord skal læres, kan man bruge agent Anton til at præsentere dem. Han kan flyve rundt i rummet (på hånden af en elev eller læreren) og sætte sig på steder som understøtter begreberne. Eksempelvis sætte sig højt oppe, under et bord, til venstre for, på et aflangt penalhus m.m., og uden det bliver kedeligt. Han kan hjælpe med at synliggøre og træne nye vigtige begreber. Man kan også bruge ham til højtlæsning af megabøgerne ved hjælp af papegøjemetoden. Læreren læser en sætning og eleven med Agent Anton på hånden gentager, for til sidst at alle eleverne gentager. Agent Anton er med på det hele, og derfor er det kun fantasien der sætter grænser for, hvordan han kan bidrage til og understøtte læring.

Agent Anton har desuden sin egen sang, som eleverne hurtigt kan lære og man kan evt. synge den, før man skal i gang med at løse nogle af hans mysterier. Sangen kan lyttes her og becifringer og tekst kan downloades gratis.