Portræt og baggrund – Astrid Melhedegaard

Astrid Melhedegaard er folkeskolelærer, matematikvejleder og forfatter. Hun har i 2018 udgivet Matematisk opmærksomhed – i børnehøjde sammen med Katrine Thybo Amby. I en lang årrække har hun været særligt optaget af den sproglige og begrebsmæssige dimension i matematikken – særligt i forhold til før-faglige begreber, matematisk og sproglig opmærksomhed. Siden 2016 har hun holdt foredrag omkring den sproglige matematik og samtalens betydning for begrebsdannelse og forståelse, som giver børn redskaber til problemløsning og argumentation.

Hendes nye bogudgivelser tager afsæt i ovenstående baggrund, og er et nytænkt koncept i forhold til at få synliggjort og styrket de matematiske begreber og symboler gennem læsetræning. Samtalen herom på tværs af fag, i hjemmene og i børnenes hverdag skal bidrage til at skabe større mening og motivation for læring hos barnet og med at få øje på den matematik, der er overalt omkring os. Jo flere oplevelser barnet får i opfattelsen af hvad matematik er og kan bruges til, og jo flere arenaer barnet sprogligt skal anvende begreberne i, jo større forståelse.

Alle børn læsetræner en stor del af deres skoletid som indskolingsbarn og har det som en daglig fast lektie. Dette oftest sammen med deres lærer, det pædagogiske personale, mor og far eller i grupper med jævnaldrende. Det er oplagt mulighed at koble børnenes læsetræning og udvikling med matematikkens udfordringer i forhold til den sproglige opmærksomhed og rette begrebsforståelse.

Se alle bøgerne her

Mine medforfattere

Katrine Thybo Amby

Katrine Thybo Amby er folkeskolelærer, matematikvejleder og forfatter. Hun blev uddannet i 1999 med linjefag i biologi og matematik. Igennem årerne som folkeskolelærer har hun brændt for de børn, der har haft udfordringer med matematikken.

I arbejdet med børn i matematikvanskeligheder har hun især været optaget af den sproglige matematiske opmærksomhed, herunder de før faglige begreber og matematikken i hverdagen.

Dette førte til at hun i 2018, sammen med Astrid Melhedegaard, udgav bogen Matematisk opmærksomhed – i børnehøjde. Sammen har de holdt foredrag om sprog og matematik og samtalens betydning for begrebsdannelse og forståelse.