Frede Krøjgaard, Underviser på læreruddannelse og efteruddannelse af lærere gennem mere end 30 år.

”Aksel, en god læser i 0. klasse, læste selv og forstod magien.

 ”Det er nemt”, sagde han, ”det er magi når det gi’r ti.”

Lillebror Laurits fik læst højt af mor og snakkede med om hvem, hvad, hvor og hvor mange.
Godt materiale, der opdyrker nyt land, nemlig samtale og let-læsning om matematik for børn omkring skolestart.”