Hvem, hvad, hvor? – Bog 4: Hvad er jeg?

Lix 5, Let-tal 11

Forfatter:
Astrid Melhedegaard

ISBN: 978-87-94032-02-5

kr. 69,00 ekskl. moms

Bog 4: Hvad er jeg?

Denne bog er en læs-let bog. En legende og levende fortælling med et matematisk indhold der er rettet mod indskolingsbørn og førskolebørn. Teksterne er med mange lydrette ord, gentagelser og rim. Bogen henvender sig både til dansk- og matematikundervisningen i form af læsetræning og faglig læsning samt andre voksne, der har lyst til at læse sammen med børnene og samtale om den matematik der rør sig. Den styrker barnets sprog og begrebsdannelse.

Bogserien Hvem, hvad, hvor handler om den grundlæggende talforståelse og begrebsdannelse.

Bogen handler om begreberne lige og ulige Cifrene fra 0-9 bliver bevidste om, hvad de er, ved at tage deres pletter af og ligge dem på en vægt. Bogen bygger på rim og gentagelser af lydrette og lydnære ord samt de 120 ord. Læseren vil også få trænet betydningen af før-faglige begreber som højre, venstre, oppe, nede, flest, færrest, fordele og antal.