Hvem, hvad, hvor? – Bog 2: Hvor mange her?

Lix 4, Let-tal 11

Forfattere:
Astrid Melhedegaard og Katrine Thybo Amby

ISBN: 978-87-94032-01-8

kr. 69,00 ekskl. moms

Bog 2: Hvor mange her?

Denne bog er en læs-let bog. En legende og levende fortælling med et matematisk indhold der er rettet mod indskolingsbørn og førskolebørn. Teksterne er med mange lydrette ord, gentagelser og rim. Bogen henvender sig både til dansk- og matematikundervisningen i form af læsetræning og faglig læsning samt andre voksne, der har lyst til at læse sammen med børnene og samtale om den matematik der rør sig. Den styrker barnets sprog og begrebsdannelse.

Bogserien Hvem, hvad, hvor handler om den grundlæggende talforståelse og begrebsdannelse.

Bogen handler om mængderne 0-9. Cifrene 0-9 får samme antal pletter på deres tøj som de repræsentere i værdi. Bogen bygger på mange gentagelser af de lydrette og lydnære ord samt de 120 ord. Læseren vil også få trænet betydningen af før-faglige begreber som i alt, i midten, før, efter og ingen.