MEGABOGEN: Hvem, hvad, hvor? – Bog 5: Hvem er trist?

Lix 7, Let-tal 12

Forfatter:
Astrid Melhedegaard

Størrelse: A3

ISBN: 978-87-94032-02-5

kr. 129,00 ekskl. moms

Bog 5: Hvem er trist?

Disse bøger henvender sig til undervisere og andre voksne, som ønsker at skabe en fælles læseoplevelse af både billeder og tekst i dialog med en klasse, et hold eller en mindre gruppe af børn. Bogens størrelse skal være med til at vække børnenes nysgerrighed samt skærpe opmærksomheden i læseprocessen. Mens der peges og læses højt i bogen, har børnene gode muligheder for at følge med i historien og dermed tage aktivt del i læseprocessen. Bogen er særligt velegnet til guidet læsning i danskundervisningen samt til faglig læsning i matematik.

Denne bog er en læs-let bog. En legende og levende fortælling med et matematisk indhold der er rettet mod indskolingsbørn og førskolebørn. Teksterne er med mange lydrette ord, gentagelser og rim. Bogen henvender sig både til dansk- og matematikundervisningen i form af læsetræning og faglig læsning samt andre voksne, der har lyst til at læse sammen med børnene og samtale om den matematik der rør sig. Den styrker barnets sprog og begrebsdannelse.

Bogserien Hvem, hvad, hvor handler om den grundlæggende talforståelse og begrebsdannelse.

Bogen handler om tallet 0 som er trist. Cifrene 1-9 prøver at muntre ham op, ved at vise at den, trods den repræsenterer værdien 0 eller ingenting alligevel er vigtig afhængig af position og kontekst. Bogen bygger på rim og gentagelser af lydrette og lydnære ord samt de 120 ord. Læseren vil også få trænet betydningen af før-faglige begreber som foran, bagved, ingenting, værdi, ingen og kroner.