Ren Magi – Bog 4: Otte & To – det magiske kridt

Lix 7, Let-tal 13

Forfatter:
Astrid Melhedegaard

ISBN: 978-87-94032-08-7

kr. 69,00 ekskl. moms

Kategori: Tags: , , ,

Bog 4: Otte & To – det magiske kridt

Denne bog er en læs-let bog. En legende og levende fortælling med et matematisk indhold der er rettet mod indskolingsbørn og førskolebørn. Teksterne er med mange lydrette- og lydnære ord, gentagelser, rim, enkelte sætninger og et stort udpluk af de 120 ord. Fagligt henvender den sig til både dansk- og matematikundervisningen og andre voksne, der har lydt til at læse sammen med børnene og samtale om den matematik der rør sig. Den styrker barnets sprog og begrebsdannelse.

Bogserien Ren magi handler om den grundlæggende talforståelse og begrebsdannelse.

Bogen handler om Otte og To som elsker at sjippe og sætte rekorder. De er bare ikke så gode til at huske, og derfor må de skrive tallene ned med kridt, som de har fået af Agent Anton. Men pludselig sker der magiske og uforklarlige ting. Bogen bygger på gentagelser af lydrette og lydnære ord samt de 120 ord. Læseren vil også få trænet betydningen af før-faglige begreber som lodret, vandret, hurtig, langsom, frem og tilbage.