Ren Magi – Bog 2: Seks & Fire – den magiske kurv

Lix 6, Let-tal 13

Forfatter:
Astrid Melhedegaard

ISBN: 978-87-94032-06-3

kr. 69,00 ekskl. moms

Kategori: Tags: , , ,

Bog 2: Seks & Fire – den magiske kurv

Denne bog er en læs-let bog. En legende og levende fortælling med et matematisk indhold der er rettet mod indskolingsbørn og førskolebørn. Teksterne er med mange lydrette- og lydnære ord, gentagelser, rim, enkelte sætninger og et stort udpluk af de 120 ord. Fagligt henvender den sig til både dansk- og matematikundervisningen og andre voksne, der har lydt til at læse sammen med børnene og samtale om den matematik der rør sig. Den styrker barnets sprog og begrebsdannelse.

Bogserien Ren magi handler om den grundlæggende talforståelse og begrebsdannelse.

Bogen handler om Seks og Fire, der skal hjælpe Agent Anton med at slå græs og klippe hæk. Undervejs finder de flotte æg, som de samler i en kurv. Men pludselig sker der magiske og uforklarlige ting. Bogen bygger på gentagelser af lydrette og lydnære ord samt de 120 ord. Læseren vil også få trænet betydningen af før-faglige begreber som ens, forskellig, høj, lav, smal, bred, striber og prikker.