Ren Magi – Bog 1: Fem & Fem – de magiske sko

Lix 6, Let-tal 12

Forfatter:
Astrid Melhedegaard

ISBN: 978-87-94032-05-6

kr. 69,00 ekskl. moms

Kategori: Tags: , , ,

Bog 1: Fem & Fem – de magiske sko

Denne bog er en læs-let bog. En legende og levende fortælling med et matematisk indhold der er rettet mod indskolingsbørn og førskolebørn. Teksterne er med mange lydrette- og lydnære ord, gentagelser, rim, enkelte sætninger og et stort udpluk af de 120 ord. Fagligt henvender den sig til både dansk- og matematikundervisningen og andre voksne, der har lydt til at læse sammen med børnene og samtale om den matematik der rør sig. Den styrker barnets sprog og begrebsdannelse.

Bogserien Ren magi handler om den grundlæggende talforståelse og begrebsdannelse.

Bogen handler om Fem, som får et par sko af Agent Anton. De smarte sko skal prøves af og Fem løber afsted. På sin vej rundt om søen sker der magiske og uforklarlige ting. Bogen bygger på rim og gentagelser af lydrette og lydnære ord samt de 120 ord. Læseren vil også få trænet betydningen af før-faglige begreber som nye, gamle, i kanten, stor og rundt om.